Diversen

Op de bestuursvergadering van augustus 2012 werd als aardigheidje voor op de site onderstaande foto aangeleverd. We roepen iedereen die leuke kopij heeft om dit aan Sander aan te leveren.