top of page

INFORMATIE
Tafeltennisvereniging ONI, Sporthal Poortdijk,  Poortdijk 34, IJsselstein                KvK-nummer 71613323

BESTUUR

voorzitter: Josje Ligtermoed
secretaris: Ernst Jan de Vries
penningmeester: Jim Bosch

wedstrijdsecretaris: Arie de Gier

jeugdzaken: Ronald Wendrich

het bestuur is via de contactpagina te bereiken

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Voor ONI is het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt tijdens het sporten. Daarom zijn gedragscodes opgesteld (zie onderaan deze pagina). Ook is een vertrouwenspersoon aangesteld, waarmee je kunt praten of waar je grensoverschrijdend gedrag kunt melden. Uiteraard zeer discreet. 

Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Barbara Polman.

Ik ben al ongeveer 15 jaar lid van ONI en vanaf nu ook
vertrouwens contact persoon. Dit betekent dat je bij mij terecht
kunt met persoonlijke vragen over bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag.

Met deze informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Als je ergens vragen over hebt kun je me telefonisch (0618992942) 
of per email bereiken.

Wil je liever praten met iemand die geheel buiten ONI staat, dan kun je centrumveiligesport.nl benaderen, daar vind je ook meer informatie over (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en machtsmisbruik.

VRIJWILLIGERS EN BEGELEIDERS

Er is een Aannamebeleid en een Gedragscode voor vrijwilligers en begeleiders. Lees hieronder meer daarover:
- Aannamebeleid

- Gedragscode Begeleiders

ZO SPORTEN WIJ BIJ TTV ONI    (algemene gedragscode)
 

Wees open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Respecteer anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Ga netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan.

Hou je aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Wees eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie, sportmoment of record. Wed niet op eigen wedstrijden. 

Meld overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 
NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen. 

Wil je na het sporten alcohol drinken, doe dat dan met mate. Drink zeker geen alcohol als je nog moet rijden of nog geen 18 bent. 

Uiteraard respecteer je ook ieders privacy, met name bij het gebruik van social media. Zie ook het Protocol Privacy Borging

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING WEBSITE
Verklaring van toegankelijkheid door ONI van de website TTV ONI IJsselstein
11 april 2024

Conformiteitsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieert de eisen voor ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met beperkingen te verbeteren. Er zijn 3 niveau's van conformiteit: Level A, Level AA, en Level AAA. TTV Oni IJsselstein is volledig conform met WCAG 2.1 level AA. Dit betekent dat de inhoud van de website volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard zonder enige uitzonderingen.

Feedback

Heeft u opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website, laat het ons weten:

 

We proberen te antwoorden binnen 3 werkdagen.

foto Barbara Polman
bottom of page