top of page

Lid worden / Opzeggen

Contributie

Voor het seizoen 2021 / 2022 is de contributie (per kwartaal) bij besluit van de Algemene Ledenvergadering als volgt vastgesteld:

Algemene leden:        € 42,00 per kwartaal

Bondskosten :             € 5,00 per kwartaal

Inning van de contributie geschiedt via automatische incasso. De eerste maal wordt een bedrag in rekening gebracht afhankelijk van de inschrijfdatum, daarna telkens per 1 januari, 1 april en 1 juli en 1 oktober.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn ingaand op de 1e van de nieuwe maand.

Opzegging is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk bij het bestuur. 

Lid worden: Tekst
bottom of page